Pommerske landags bygning. Dette barok palads blev opført i 1727 efter tegninger af G. C. Wallrave. Over hovedindgangen kan du se det Pommerske våbenskjold.

Da parlamentet flyttede til andre bygninger blev bygningen i 1928 anvendt til bymuseum. Og museum for Vestpommern.

I 1970 overgik bygningen til at være nationalmuseum indeholdende Arkæologi og kunstsamlinger.

Museet har samlinger af malerier fra middelalderen, skulpturer, arkæologiske fund og effekter fra de pommerske hertuger.

Det er, set med danske øjne, meget billigt at besøge museer i Stettin

OBS! Normalt er museer lukket om mandagen