TURZYN MARKED
B. Krzywoustego

Sporvogn: 7 og 9

Shopping på Turzyn markedet!!

Dette marked er Stettins ældste, der har længe været tale om at markedet skulle lukke helt idet der er opført et stort center faktisk midt i markedet.

Der har været mange protestaktioner og det ser ud til at protesterne har hjulpet.

I alle fald står en del af markedet med de mange boder stadig og lige ved alle disse boder står så et fint moderne center.